Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Høstsamling - minoritetsspråklig skolenettverk,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Beddari, Kjersti Aust-Lofoten vgs Leder elevtjenesten 75655059

2.  

Borøy, Atle Fauske VGS Elevinspektør 75652010

3.  

Erlandsen, Helene Hadselvgs. Pedagogisk leder 75655821

4.  

Henriksen, Siri Andøy vgs. Kontaktperson 93806113

5.  

Jensen, Monika Iren Fauske vgs Adjunkt 75652021

6.  

Johansen, Arnvid Hadsel videregående skole og fagskole Pedagogisk leder/lærer 46788856

7.  

Maarnes, Elisabeth Saltdal vgs Avd leder 75652309

8.  

Sørensen, Liv Helga Sortland vgs Adjunkt 48250020

9.  

Wester, May Polarsirkelen vgs Avdelingsleder 75199808

10.  

Øvrevold, Siv-Elin Knut Hamsun videregående skole rådgivertjenesten 97164807

       

1727