Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Økt gjennomføring - tverretatlig samarbeid,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Beddari, Kjersti Aust-Lofoten vgs Leder elevtjenesten 75655059

2.  

Bjørnstad, Hugo Aust-Lofoten vgs Rektor 75655060

3.  

Ingebrigtsen, Ellen Andøy videregående skole rektor 90520462

4.  

Iversen, Wenche Rokkan Aust-Lofoten vgs Avdelingsleder 99013826

5.  

Ness, Else Marie Nordland fylkeskommune Rådgiver 75650222

6.  

Nordbø, Siri Aust-Lofoten vgs Avdelingsleder 91808224

7.  

Robertsen, Hege Bettina Aust-Lofoten vidg. skole Ass.rektor/Avdelingsleder 75655102

       

1718