Startside Vis kursliste  Avholdte kurs Instruktørkurs Rediger påmelding hjelp
Nordland fylkeskommune - Kurs og konferanser Ny side 1

Deltakerliste for Nordland for alle - kompetanseutvikling i universell utforming,
  Navn Organisasjon Stilling Telefon

   

1.  

Almo, Leif-Inge Saltdal kommune Virksomhetsleder byggforvaltning 75682026

2.  

Holdal, Kjell Meløy kommune Samfunnsplanlegger 75710573

3.  

Hollum, Svana Kristin Bodø kommune Arealplanlegger 75555359

4.  

Haave, Sissel Bodø Rehabiliteringssenter Ergoterapeut 75554300

5.  

Larsen, Svenn Bodø eldreråd Medlem, Bodø eldreråd 90598212

6.  

Lynum, Kari Steigen kommune Ing. 47674355

7.  

Moe, Guri NFK Eiendom Rådgiver 75680824

8.  

Moholt, Svein Erik Bodø kommune Rådgiver 95969060

9.  

Reisænen, Rune Fauske kommune Leder plan og utvikling 95174666

10.  

Rune, Vold FDVU avdelingen- Bodø kommune Teknisk tegner/inspektør 75555932

11.  

Solheim, Anniken Nfk, HR-seksjonen HR/HMS-rådgiver 75650132

12.  

Theodorsen, Heidi Nordland fylkeskommune 91686826

13.  

Tjærandsen, Agnete Bodø eldreråd Leder, Bodø eldreråd 47902242

14.  

Valberg, Kari Gunhild Bodø kommune Arealplanlegger 75555344

       

1712